• Ansuda

    Ansuda

    Futja e rezervuarit të vogël për ruajtjen e lëngjeve kriogjenike ansuda Ansuda është një lloj i pajisjes së vogël të gazit i integruar me një bazë fikse dhe një rezervuar ruajtje të lëngut kriogjenik adiabatik me shumë shtresa të vakumit të lartë dhe është i pajisur me sisteme mbushjeje të lëngjeve kriogjenike dhe sisteme avullimi vetë-nën presion. Kategoritë: Ansuda, Rezervuar i Vogël i Ruajtjes Aktualisht, tank i vogël i depozitimit të lëngshëm kriogjenik Ansuda, si një mënyrë e re dhe e përshtatshme e furnizimit me gaz që zëvendëson cilindrat e çelikut dhe Dewars, është përdorur gjerësisht në h ...