• Horizontal Storage Tank

    Rezervuari horizontal i ruajtjes

    Rezervuari horizontale i depozitimit kriogjenik Nën kapacitetin dhe presionin ideal, secili depozitë kriogene është shumë e standardizuar për të kursyer kosto dhe për të shkurtuar kohën e dorëzimit. Janë dhënë shumë opsione modulare me rrufe në qiell për të përmbushur shumicën e kërkesave të aplikimit. Detajet e prezantuara Runfeng sigurojnë rezervuarë standardë të magazinimit të gazit në dy specifikime, vertikale dhe horizontale, me një presion maksimal të lejuar pune prej 900 deri në 20,000 galona (3,400 deri 80,000 litra). 175 deri në 500 psig (12 deri në 37 barrë). Nën kapacitetin ideal ...